Sponsored links: Algebra eBooks
 

Help Index

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

The Maxima on-line user's manual

Algebra Calculator

Search:

Unique Calculator

Unique

Function: unique (<L>) Returns the unique elements of the list <L>.

load (newton1);
eq1:sin(x)+cos(3*x)+1;
plot2d(eq1,[x,-3.2,3.2]);
li:makelist (i/4, i, -3, 3);
sols:unique(map(round,flatten(sort(outermap(newton, [eq1], [x], li, [1E-6]))*1000))/1000),numer;

When all the elements of <L> are unique, unique returns a shallow copy of <L>, not <L> itself.

If <L> is not a list, unique returns <L>.

Example:

     (%i1) unique ([1, %pi, a + b, 2, 1, %e, %pi, a + b, [1]]);
     (%o1)       [1, 2, %e, %pi, [1], b + a]

(%o1)                true
(%i2) 

Unique Example

Related Examples

unique

lista : [1, 2, 2, 3, ...

lista;

lista : unique(lista);

Calculate

unique

a:[1,2,3,2,3,4,2,1,5];

unique(a);

Calculate

unique

unique ([1, %pi, a + ...

Calculate

unique

lista : [1, 2, 2, 3, ...

lista;

lista : unique(lista);

Calculate

unique

a:[1,2,3,2,3,4,2,1,5];

unique(a);

Calculate

unique

unique ([1, %pi, a + ...

Calculate