Sponsored links: Algebra eBooks
 

Help Index

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

The Maxima on-line user's manual

Algebra Calculator

Search:

Diag_matrix Calculator

Diag_matrix

Function: diag_matrix (<d_1>, <d_2>,...,<d_n>) Return a diagonal matrix with diagonal entries <d_1>, <d_2>,...,<d_n>. When the diagonal entries are matrices, the zero entries of the returned matrix are zero matrices of the appropriate size; for example:

     (%i1) diag_matrix(diag_matrix(1,2),diag_matrix(3,4));

load(ctensor);
(cframe_flag:false,gcd:spmod,ctrgsimp:true,ratfac:true);
lg:diag_matrix(-1,2,r^2,(sin(%theta)*r)^2);
ct_coords:[t,r,%theta,%phi];
depends(%nu,[r,t],%lambda,[r,t]);
cmetric(false);
christof(mcs);
 riemann(true);
ricci(true);
R:scurvature();

[ [ 1 0 ] [ 0 0 ] ] [ [ ] [ ] ] [ [ 0 2 ] [ 0 0 ] ]

     (%o1)            [          ]
                   [ [ 0 0 ] [ 3 0 ] ]
                   [ [   ] [   ] ]
                   [ [ 0 0 ] [ 0 4 ] ]
     (%i2) diag_matrix(p,q);

                       [ p 0 ]
     (%o2)               [   ]
                       [ 0 q ]

(%o1)                true
(%i2) 

Diag_matrix Example

Related Examples

diag_matrix-matrix-transpose

a:matrix([-1,2,0,-1],...

a.transpose(a);

diag_matrix(2,4,2,1);

Calculate

diag_matrix-matrix

A: matrix([3,-1,2],[3...

B: A-diag_matrix(x,x,x);

Calculate

diag_matrix-matrix

m:columnvector([1,2,3...

diag_matrix(m);

Calculate

diag_matrix-matrix

P: diag_matrix(1/2,1/2);

Calculate

diag_matrix-matrix

a: matrix([6, 1, 8], ...

diag([a,a]);

diag_matrix(p,q);

Calculate

diag_matrix-matrix-transpose

a:matrix([-1,2,0,-1],...

a.transpose(a);

b.diag_matrix([2,4,2,...

Calculate

diag_matrix-matrix

m:columnvector([1,2,3...

diag_matrix(m);

Calculate

diag_matrix-matrix

m:matrix([1,2,3,4]);

diag_matrix(m);

Calculate

diag_matrix-matrix-transpose

a:matrix([-1,2,0,-1],...

a.transpose(a);

diag_matrix(2,4,2,1);

Calculate

diag_matrix-matrix

diag_matrix(diag_matr...

diag_matrix(p,q,r,s);

Calculate